Câu chuyện 4 thầy trò Đường Tăng

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH BỀN VỮNG

Câu chuyện 4 thầy trò Đường Tăng

4 thầy trò Đường Tăng sau khi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng thỉnh được Chân kinh về! Sau khi về tới Đại Đường, Lý Thế Dân đãi tiệc mừng cho 4 thầy trò.
Lý Thế Dân hỏi Đường Tăng: Thầy nhờ cái gì dẫn đến sự thành công hôm nay?
- Đường Tăng trả lời: Bần tăng nhờ NIỀM TIN, chỉ cần ta không chết thì sẽ thỉnh được Chân kinh về.  
Sau đó hỏi Ngộ Không : Còn ngươi nhờ cái gì?
- Ngộ Không trả lời: Ta nhờ NĂNG LỰC và MỐI QUAN HỆ! Khi ta hết cách ứng phó, ta biết MƯỢN SỨC.
Sau đó hỏi Bát Giới: Ngươi đụng một cái thì quăng cào sắt của ngươi, thì làm sao mà ngươi có được thành công?
- Bát Giới trả lời: Ta chọn cách làm việc cùng ĐỘI NHÓM, trên con đường thành công có người giúp đỡ có người chỉ dạy, có người hướng dẫn, không muốn thành công cũng không được.
Cuối cùng hỏi tới Sa Tăng: Nhà ngươi thành thật ngay thẳng như vậy làm sao mà thành công được?
- Sa Tăng trả lời: Ta chỉ đơn giản là VÂNG LỜI & LÀM THEO

Giải pháp cho sự tự do của bạn

Start up Dream - Giấc mơ khởi nghiệp

Tiềm năng phát triển ngành Network Marketing
Kinh doanh thông minh
Thải độc theo liệu pháp Gerson

KINH DOANH BỀN VỮNG CÙNG PROSUMER SUCCESS

 

Chúng tôi chia sẻ dự án khởi nghiệp kinh doanh và hướng dẫn bạn khởi nghiệp kinh doanh bền vững cùng với tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng đẳng cấp của Mỹ.

Bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh, hãy xem

--> Ý tưởng kinh doanh ít vốn <-- 

Start_up Dream & Start_up Wheel

CHIA SẼ MẠNG XÃ HỘI :
  • Facebook Chia sẽ qua facebook
  • Google + Chia sẽ qua google
  • Youtube Chia sẽ qua youtube
  • Twitter Chia sẽ qua twitter
THÔNG KÊ TRUY CẬP :

Đang online : 2

Truy cập hôm nay : 89

Truy cập tuần này : 2879

Tổng lượt truy cập : 291638