Nền tảng kinh doanh bền vững của Prosumer Success

@ Tầm nhìn (Vision): Theo đuổi cuộc sống thành công toàn diện

@ Sứ mệnh (mission): Đem một triệu bữa ăn hạnh phúc đến gia đình Việt 

@ Khẩu hiệu (Slogan):  Tiêu dùng thông minh - Thành công toàn diện

@ Lý niệm (Concept)

  - Tôn trọng cá nhân, tự do và nhân phẩm

  - Thành tín, trung thực và liêm chính

  - Độc lập, chuyên nghiệp và phát triển bản thân

  - Dũng cảm, sẵn sàng đương đầu thách thức

  - Nhiệt tình, tự tin và kiên trì

@ Văn hóa (Culture)

  - Khen ngợi thay cho chỉ trích

  - Biết ơn thay cho chê trách

  - Cổ vũ, động viên thay cho trách mắng

  - Tránh nói chuyện huyên thuyên và phê phán

  - Giữ thái độ lạc quan và tích cực

@ 3 SỨC MẠNH 

1) Sức mạnh đội nhóm

2) Sức mạnh môi trường

3) Sức mạnh sự chấp hành 

@ 3 BỬU BỐI 

1) Tinh thần đội nhóm  

   Một tiếng nói  -  Một hành động         

   Một tinh thần  -  Một lý niệm                           

   Cùng học tập  -  Cùng trưởng thành

   Cùng thành công - Vinh dự cho tất cả

2) Bốn món canh tinh thần   HỖ TRỢ – BIẾT ƠN – TÔN TRỌNG – BAO DUNG 

   Hỗ trợ: Điều hòa thanh sắc, chú trọng lễ nghi

  - Biết ơn: Tri ân, báo ơn, tích phước, tạo phước

  - Tôn trọng: Thu nhỏ bản thân, phóng to người khác

  - Bao dung: Chân thành, thanh tịnh, lượng lớn phúc lớn

3) Lá thư lòng tự tin

@ 3 KHÔNG

1) Không nói chuyên thị phi

2) Không nghe chuyện thị phi

3) Không hỏi chuyện thị phi

@ 4 PHƯƠNG HƯỚNG

1) Phối hợp môi trường

2) Theo sát hệ thống

3) Sử dụng cuốn sổ Dự Án "Tiêu dùng thông minh - Thành công toàn diện" 

4) Tham vấn lãnh đạo Platinum tuyến trên 

3 CÔNG CỤ

1) OPP Prosumer: mỗi ngày đều đặn chia sẻ 

2) Demo 10 sản phẩm

3) Sản phẩm trọng điểm: Bữa ăn Hạnh Phúc (HAPPY MEAL)

@ 2 BƯỚC

1) Xây dựng nhóm 10 - 20 khách hàng nhà phân phối (RC) tạo ra doanh số 9% thông qua 3 CÔNG CỤ

2) Sao chép cho 7 ABO xây dựng nhánh bền vững

@ 3S TỪ TÂM      5 BƯỚC - 3 NGUYÊN TẮC -  2 CON ĐƯỜNG - 1 MỤC TIÊU

# 5 Bước:

+ Làm quen

+ Xây dựng lòng tin

+ Kích phát nhu cầu

+ Thúc đẩy giao dịch

+ Chăm sóc

# 3 Nguyên tắc:

+ Giúp người trước, giúp mình sau

+ Làm việc chăm chỉ

+ Tạo lập giá trị

# 2 Con đường:

+ Con người

+ Sản phẩm

cùng hài lòng, cùng tin tưởng

# Mục tiêu: Sống một cuộc sống vui vẻ.

Giải pháp cho sự tự do của bạn

Start up Dream - Giấc mơ khởi nghiệp

Tiềm năng phát triển ngành Network Marketing
Kiến thức kinh doanh Online
Thải độc theo liệu pháp Gerson