Nền tảng kinh doanh bền vững hệ thống Prosumer Success

@ Mục đích (Big why): Xây dựng công đồng tiêu dùng thông minh, bảo vệ môi trường và theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn.

@ Sứ mệnh (Vision): Chia sẻ đến cộng đồng Việt phương tiện và sự hiểu biết đúng đắn để có được cuộc sống THÂN KHỎE - TÂM AN - TRÍ MINH

@ Tầm nhìn: Đến năm 2030 giúp được một triệu gia đình Việt đạt được cuộc sống Thân khỏe - Tâm an - Trí minh. Tạo lập môi trường giúp các thành viên hệ thống cùng học tập, cùng xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững trên tinh thần HỖ TRỢ - BIẾT ƠN - TÔN TRỌNG - BAO DUNG

@ Giá trị cốt lõi (Core Value)

  - Đạo đức: Tuân thủ quy tắc ứng xử, sống có trách nhiệm và biết cho đi.

  - Nghị lực: Không ngừng nỗ lực phát triển bản thân, sẵn sàng đương đầu mọi thử thách.

  - Trí tuệ: Thấy, biết đúng đắn và toàn diện như bản chất thật trong tiến trình nhân quả.

 @ Chiến lược (Strategy)

  - Đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm 

  - Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh

  - Theo sát các chiến lược sản phẩm của công ty trong từng giai đoạn phát triển

  - Vận hành hoạt động lõi của hệ thống dựa trên theo tam giác vàng thành công

    + OPP (Opportunity Plan Presentation): Chia sẻ 1 - 1, 2 -1 hoặc sự kiện

    + BTC (Best Training Course): Huấn luyện kỹ năng và năng lực lãnh đạo

    + LRC (Life Revitalizing Camp): Hội trại quy hoạch cuộc đời 

  - Khởi nghiệp kinh doanh theo dự án "Tiêu dùng thông minh - Thành công toàn diện"

@ KẾ HOẠCH 

1) Xây dựng các cộng đồng Sống Khỏe với các chương trình

    - Quản lý cân nặng New Shape 

    - Bữa ăn sáng hạnh phúc Happy Meal

 2) Xây dựng cộng đồng Home Beauty 

 3) Xây dựng cộng đồng Home Party

 4) Xây dựng nhóm Mentor xây dựng 3 cộng đồng trên

 5) Xây dựng Master Mentor xây dựng các nhóm Mentor

 @ 3 SỨC MẠNH 

1) Sức mạnh đội nhóm

2) Sức mạnh môi trường

3) Sức mạnh sự chấp hành 

3 CÔNG CỤ

1) Sổ tay dự án "Tiêu dùng thông minh"

2) Sổ tay hành động (quản lý thời gian)

3) Bộ minh họa sản phẩm

@ 2 BƯỚC

1) Xây dựng nhóm 10 - 20 khách hàng nhà phân phối (RC) tạo ra doanh số 6% thông qua 3 CÔNG CỤ

2) Tùy theo năng lực dẫn dắt, sao chép cho 3 - 7 nhà lãnh đạo 5 sao xây dựng nhánh bền vững

@ 3S TỪ TÂM     
5 BƯỚC - 3 NGUYÊN TẮC -  2 CON ĐƯỜNG - 1 MỤC TIÊU

# 5 Bước:

+ Làm quen

+ Xây dựng lòng tin

+ Kích phát nhu cầu

+ Thúc đẩy giao dịch

+ Chăm sóc

# 3 Nguyên tắc:

+ Giúp người trước, giúp mình sau

+ Làm việc chăm chỉ

+ Tạo lập giá trị

# 2 Con đường:

+ Con người

+ Sản phẩm

cùng hài lòng, cùng tin tưởng

# Mục tiêu: Sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, thành công toàn diện.

 
Giải pháp cho sự tự do của bạn

Start up Dream - Giấc mơ khởi nghiệp

Tiềm năng phát triển ngành Network Marketing
Kiến thức kinh doanh Online
Thải độc theo liệu pháp Gerson