Amway - Cơ nghiệp nghìn năm

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH BỀN VỮNG

Amway - Cơ nghiệp nghìn năm

1. Sự nghiệp Amway là sự nghiệp của người lãnh đạo

Định vị

4 sự mạnh mẽ:

1. Mạnh mẽ học tập: 1 ngày không học vấn đề nhiều, 2 ngày không học tuổi về chiều, 3 ngày không học cách sống thiếu.

2. Mạnh mẽ về thay đổi

3. Mạnh mẽ về nhận lỗi: Bắt đầu kiểm điểm bản thân, thì thị trường sẽ vực dậy. Kiểm điểm người khác thì thị trường sẽ xuống dốc. Người lãnh đạo không rèn luyện tự mình kiểm điểm, tự mình thay đổi thì vĩnh viễn không thành công.

4. Mạnh mẽ về gánh vác:

Cuộc đời không gánh vác qua gì cả thì không gọi là cuộc đời.

Gánh vác thì sẽ trưởng thành, gánh vác chính là đột phá.

Amway học một cho thật tốt thì sẽ hiểu hết.

Học thật tốt và thật chắc những võ công cơ bản.

Ai lạc hậu về 4 sự mạnh mẽ thì dẫn người không ai nghe.

II. Sự nghiệp Amway là sự nghiệp giữa con người và con người

Việc đối nhân xử thế là phải đặt hàng đầu, làm người tốt chưa thành công là tạm thời. Làm người không tốt mà thành công cũng chỉ là thạm thời mà thôi.

Làm người phải bắt đầu từ tình bạn chân thành.

Ở cùng người mà bạn thích bạn sẽ tiến bộ.

Ở cùng người mà bạn không thích, thành tực của bạn sẽ là vô hạn.

Con người và con người sống với nhau đều cần được người khác khẳng định. Không được phép phá hoại giây phút tuyệt vời của người khác. 

Bản đồ khởi nghiệp

Thế giới ngày nay & Sự thay đổi

Theo dõi tiến độ Core Plus

KINH DOANH BỀN VỮNG CÙNG GALAXY

Dự án khởi nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng hữu cơ, thiên nhiên của Mỹ.

Bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh, hãy xem

--> Ý tưởng kinh doanh vốn ít <-- 

CHIA SẼ MẠNG XÃ HỘI :
  • Youtube Chia sẽ qua youtube
  • Facebook Chia sẽ qua facebook
THÔNG KÊ TRUY CẬP :

Đang online : 3

Truy cập hôm nay : 144

Truy cập tuần này : 1743

Tổng lượt truy cập : 707927