Multi Level Marketing (MLM) là gì?

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH BỀN VỮNG

Multi Level Marketing (MLM) là gì?

Tiếp thị nhiều tầng (MultiLevel Marketing - MLM) chiếm một vị trí quan trọng trong số các phương pháp bán hàng hiện đại: đó là một trong những phương pháp đang phát triển mạnh nhất, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận nhất.

Nhiều người chỉ coi MLM như một hiện tượng mode của những năm 80, song thực tế ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Trong những năm 90 này doanh số của các công ty MLM lên tới hơn 100 tỷ đô-la một năm.

Mục tiêu của bài viết này là chỉ ra cho Bạn thấy thế nào là MLM. Bạn sẽ biết được cách làm thế nào để giới thiệu về MLM cho người khác một cách hiệu quả.

Trong bài vi này ta sẽ sử dụng các khái niệm “MLM” và “Kinh doanh dạng nhiều tầng”. Marketing (bán hàng) có nghĩa là đưa hàng hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Multi tức là nhiều, có nghĩa là lớn hơn một. Level là mức, tầng hay là thế hệ. Vì vậy ta còn có thể gọi là “kinh doanh theo nhiều thế hệ”. Tuy nhiên ta chỉ dừng lại ở thuật ngữ “nhiều tầng” như là thuật ngữ phổ biến hơn cả. Nó phổ biến đến mức mà nhiều hệ thống dây chuyền hoặc hệ thống dạng hình tháp về truyền bá hàng hóa cũng tự gọi là “các chương trình Multi-Level”. Vì thế danh từ MLM đã bị lạm dụng và nhiều công ty mới theo MLM đã tự nghĩ ra một số tên gọi khác.

Trong thực tế tồn tại ba cách bán hàng cơ bản:

1)      Bán lẻ: dạng mà tất cả chúng ta đều biết, như cửa hàng bách hoá, cửa hàng rau quả. . . có thể vào và mua gì đó.

2)      Bán thẳng (hay là bán trực tiếp): ví dụ như bảo hiểm, bán mỹ phẩm, triển lãm - bán dụng cụ bếp . . .

3)      Bán hàng theo dạng nhiều tầng (MLM): là dạng mà cuốn sách này mô tả. Không được nhầm dạng này với các dạng khác, đặc biệt là bán thẳng mà người ta rất hay lẫn với MLM.

Cũng có thể kể thêm dạng thứ tư - đó là đặt hàng theo bưu điện, có người coi là MLM song đúng ra nó gần với cách bán thẳng hơn.

Dạng thứ năm, dạng mà người ta cũng rất hay lẫn với MLM đó là “dạng hình tháp” (pyramide) là dạng hoạt động bất hợp pháp. Nguyên nhân chủ yếu là ở trong hệ thống kiểu như vậy không có sự chuyển động của hàng hóa hay dịch vụ. Và nếu hàng hóa không chuyển động thì không thể nói gì đến kinh doanh, huống hồ là kinh doanh nhiều tầng.

Có thể ở đây về mặt tính chất thì có hiện tượng nhiều tầng, song không hề có kinh doanh.

Nhiều điều không được hiểu cặn kẽ là do người ta không thấy sự khác nhau giữa MLM và bán hàng trực tiếp.

Người ta nghĩ rằng MLM là kiểu bán thẳng bằng cách đi từ căn hộ này sang căn hộ khác, nhà này sang nhà khác. Có thể cả Bạn cũng đã nghĩ như vậy khi thấy những nhân viên đi gõ cửa từng gia đình để chào bán một cái gì đó.

Có nhiều đặc trưng phân biệt giữa bán hàng nhiều tầng với bán lẻ và bán trực tiếp. Đặc trưng điển hình nhất là ở chỗ trong MLM Bạn làm việc vì lợi ích của mình nhưng không bao giờ Bạn đơn độc cả.

Trước hết Bạn được mua hàng của Công ty theo giá buôn. Bạn có thể tự sử dụng hàng của công ty, và hơn thế Bạn cần phải sử dụng. Đầu tiên nhiều người quan hệ với công ty cũng là nhằm để được mua theo giá buôn, rồi sau đó họ trở nên nghiêm túc hơn.

Vì Bạn được mua theo giá BUÔN, do đó nếu muốn Bạn có thể bán lại theo giá BÁN LẺ và như vậy là có LỜI.

Điều chưa hiểu về MLM là ở chỗ người ta hình dung rằng nếu Bạn muốn hoạt động thành công thì Bạn phải BÁN HÀNG. Cũng có một số nơi đòi hỏi phải đạt được một lượng bán lẻ nào đấy rồi mới được giảm giá.

Nếu Bạn muốn hoặc có thể có đòi hỏi phải bán lẻ một lượng hàng nào đó, song thành công chính chỉ có thể có được bằng cách tổ chức mạng lưới hoạt động.

Cần phải đạt được sao cho việc bán hàng là kết quả tự nhiên của tổ chức hoạt động. Nhiều người đã thất bại do tiếp cận vấn đề theo chiều ngược lại: tổ chức hoạt động chủ yếu nhằm vào bán hàng. 

Từ “bán hàng” gây cho nhiều người những ý nghĩ không thuận. Trong MLM không cần phải bán hàng theo ý nghĩa truyền thống, nhưng HÀNG CẦN PHẢI VẬN ĐỘNG, bởi vì nếu thiếu điều đó thì sẽ không ai có tiền cả. 

Ta nhắc lại: Hàng cần phải vận động, nếu khác đi thì không ai có tiền cả.

MLM còn có một cách gọi khác la “Kinh doanh theo mạng” (Network marketing). Khi Bạn tạo lập một hoạt động MLM tức là Bạn tạo ra một mạng lưới để theo đó, Bạn tìm con đường vận động hàng hóa. Bán lẻ - đó là nền tảng của Kinh doanh theo mạng.

Trong MLM, hay nói cách khác trong Kinh doanh theo mạng, việc bán hàng được thực hiện khi các nhân viên giới thiệu hàng với bạn bè, láng giềng, người thân. Như Bạn thấy, không ai tiếp cận với người lạ cả.

Để có thể tạo dựng một sự nghiệp lớn và thành công cần phải có sự cân bằng.

Bạn cần phải đỡ đầu và đào tạo một hệ thống MLM cho tới khi tạo ra một lớp người mua ổn định từ những bạn bè, láng giềng, người thân. Đừng có cố bán hàng một cách đơn độc. Hãy nhớ rằng MLM hay là Kinh doanh theo mạng có nghĩa là tạo ra một tổ chức trong đó mỗi một thành viên chỉ cần bán rất ít hàng. Điều đó hiệu quả hơn nhiều so với việc Bạn cứ cố một mình làm tất cả. Nếu theo dõi Bạn sẽ thấy là các công ty MLM rất ít quảng cáo. Quảng cáo của họ chủ yếu là thông qua giao tiếp giữa người này với người kia. Bởi vì các công ty dành được một lượng tiền lớn để đưa vào sản xuất nên chất lượng hàng cao hơn nhiều so với hàng bán lẻ thông thường.

Chắc chắn là Bạn có thể giới thiệu với người bạn của mình một loại hàng cực tốt giống với loại mà anh ta vẫn thường sử dụng. Chỉ cần thay thế loại đã sử dụng từ lâu bằng loại mới mà qua kinh nghiệm của mình Bạn biết chắc chắn là rất tốt.

Giờ thì Bạn đã rõ là MLM không phải là đi duyệt các căn hộ để giới thiệu hàng cho những người không quen. Tôi biết một số công ty MLM đã khẳng định rằng nếu chỉ đơn giản giới thiệu cho bạn bè về một loại hàng hay dịch vụ thì tức là Bạn đã làm được động tác “bán” cần thiết. (Còn chúng ta thì tốt hơn sẽ gọi đó là “giới thiệu” vì thực tế đúng là như vậy).

Còn một điều khác phân biệt giữa MLM với bán hàng trực tiếp, đó là vấn đề đỡ đầu những người bán hàng (những nhà doanh nghiệp). Trong bán hàng trực tiếp cũng như trong một số công ty MLM người ta gọi là tuyển người, song đỡ đầu và tuyển người không hoàn toàn là giống nhau. Nếu đỡ đầu ai đó thì thực tế là dạy cho người ta làm được điều giống như Bạn làm, và cũng tức là dạy cho anh ta cách xây dựng doanh nghiệp riêng của mình.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh là ở đây có sự khác nhau cơ bản giữa việc đỡ đầu một người với việc chỉ đơn thuần giúp cho anh ta “bước vào” doanh nghiệp.

Nếu Bạn đỡ đầu ai đó tức là Bạn lãnh trách nhiệm về mình. Nếu Bạn không lãnh trách nhiệm về mình thì có nghĩa là Bạn đã làm hại người mà Bạn giúp đỡ để bắt đầu công việc.

Trong trường hợp này cần phải có mong muốn giúp cho người cộng sự mới tạo lập doanh nghiệp riêng. Những phần sau sẽ chỉ rõ phải làm gì và làm như thế nào để đạt được thành công trong việc này.

Trách nhiệm của người đỡ đầu là dạy cho các cộng sự áp dụng tất cả những gì họ đã được học.

Đỡ đầu, đó là hoạt động cho phép doanh nghiệp MLM trở thành to lớn. Khi tổ chức của Bạn bắt đầu lớn mạnh Bạn sẽ trở thành nhà doanh nghiệp độc lập và thành đạt. Bạn trở thành người lãnh đạo của chính mình.

Nếu Bạn làm việc trong một công ty bán hàng trực tiếp thì là Bạn làm việc vì lợi ích của công ty. Nếu Bạn quyết định rời khỏi công ty, chuyển sang một chỗ khác, thì cần phải kết thúc tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Khác với điều đó, trong các công ty MLM thực tế đã cho thấy khi Bạn rời đến một vùng khác thì Bạn vẫn tiếp tục đỡ đầu mọi người mà không mất đi những giá trị tạo nên bởi nhóm người của Bạn.

Trong các công ty MLM Bạn có thể làm được nhiều tiền. Trong một số công ty thì điều này nhanh hơn, còn trong những công ty khác thì chậm hơn.

Song lợi nhuận phụ thuộc vào tổ chức công việc chứ không bao giờ phụ thuộc vào lượng bán hàng. Trong một số công ty việc bán hàng có thể đảm bảo một cuộc sống không tồi, song vốn liếng thì chỉ có thể tạo nên bằng tổ chức doanh nghiệp như là mục đích hàng đầu.

Người ta thường bắt đầu doanh nghiệp MLM với hy vọng làm được 50, 100 hay 200 đô-la một tháng. Sau đó bỗng nhiên họ hiểu ra rằng nếu làm việc một cách nghiêm túc thì có thể kiếm được 1000, 2000 đô-la một tháng hoặc nhiều hơn nữa. Cần nhắc lại rằng không ai có thể kiếm được số tiền đó chỉ bằng bán hàng, số tiền như vậy chỉ có thể kiếm được bằng tạo lập doanh nghiệp.

Nếu như có ai đó nghĩ rằng MLM là không hợp pháp, tổ chức của nó giống với cấu trúc hình tháp thì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề trong việc đỡ đầu.Cấu trúc hình tháp được thiết lập từ trên xuống dưới và chỉ có lợi cho những người đứng ở trên, là những người đầu tiên của cấu trúc hình tháp. Còn trong tam giác MLM mỗi người đều bắt đầu từ dưới và mỗi người đều có khả năng tạo được doanh nghiệp lớn hơn nhiều lần so với ngay cả người đỡ đầu của mình.

Những thương hiệu MLN hàng đầu thế giới

Ta đã nắm được thông tin chung về MLM, hiểu được sự khác nhau giữa bán lẻ, bán trực tiếp và MLM. Sau đó Bạn có thể bắt đầu quá trình đỡ đầu của mình trong doanh nghiệp MLM.

Như tôi đã nhắc từ trước, trong những năm 90 doanh số hàng năm của các công ty MLM là hơn một trăm tỉ đô-la. Đó là một ngành kinh doanh khổng lồ.

Phần lớn mọi người đều không ngờ là MLM lớn như vậy.

Kinh doanh dạng nhiều tầng, với tư cách một hệ thống thương mại, đã tồn tại hơn 50 năm nay. Đã có những công ty MLM có doanh số lên tới vài tỉ đô-la một năm.

Chúng tôi biết một công ty trong năm đầu có doanh số 2 triệu đô-la. Trong năm sau danh số lên 15 triệu, năm thứ ba là 75 triệu. Mục đích mà họ đặt ra cho tới hết năm thứ 5 là - đạt doanh số của năm là 1 tỉ đô-la.

MLM là con đường chắc chắn cho những người sáng tạo cũng như cho những nhà sản xuất muốn tung ra thị trường sản phẩm mới, nhưng không có hàng triệu đô-la và không muốn giao hàng để bán nhờ tay người khác.

- Trích sách 10 bài học trên chiếc khăn ăn của Don Failla -

Bản đồ khởi nghiệp

Thế giới ngày nay & Sự thay đổi

Theo dõi tiến độ Core Plus

KINH DOANH BỀN VỮNG CÙNG GALAXY

Dự án khởi nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng hữu cơ, thiên nhiên của Mỹ.

Bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh, hãy xem

--> Ý tưởng kinh doanh vốn ít <-- 

CHIA SẼ MẠNG XÃ HỘI :
  • Youtube Chia sẽ qua youtube
  • Facebook Chia sẽ qua facebook
THÔNG KÊ TRUY CẬP :

Đang online : 3

Truy cập hôm nay : 117

Truy cập tuần này : 771

Tổng lượt truy cập : 736595