Leadership là gì?

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH BỀN VỮNG

Leadership là gì?

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và nhà quản lý

Manager makes the right things - Nhà quản lý làm những điều đúng

Leader makes the things right - Nhà lãnh đạo làm mọi thứ trở nên đúng.

Nhà lãnh đạo kích hoạt ước mơ của người khác (create dreams), trao hy vọng (deliver hope), xây dựng sự trường tồn (build to last).

Hãy là nhà lãnh đạo không chức danh.

Bạn phải là một hình mẫu để mọi người tôn trọng, yêu quý, tin tưởng để đi theo.

Phẩm chất lãnh đạo:

1. Ứng xử đắc nhân tâm

2. Có tầm nhìn

3. Có tình yêu thương và biết ban tâm.

4. Có mục tiêu rõ ràng và hành động quyết tâm

5. Thay đổi bản thân

6. Dám nhận lãnh trách nhiệm

7. Cổ vũ khích lệ người khác

8. Có tính cam kết

9. Có trách nhiệm truyền cảm hứng cho người khác sống có ước mơ

10. Có tính hy sinh, làm việc nhiều hơn người khác

11. Có thói quen tốt

12. Có quan niệm, thái độ tích cực

13. Phải tự tin, dũng cảm

14. Phải công bằng

The function of leadership is to produce more leaders, not more followers - chức năng của lãnh đão là tạo ra thêm nhiều nhà lãnh đạo, chứ không phải tạo ra nhiều người đi theo.

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are leader - Nếu hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác để họ ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn và trở nên tốt hơn, thì bạn chính là leader.

Xây dựng kinh doanh bền vững trường tồn

1. Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh 

2. Xây dựng triết lý

3. Xây dựng giá trị cốt lõi, văn hóa đội nhóm

4. Xây dựng tinh thần teamwork

5. Đầu tư nghiên cứu & phát triển

6. Có tính cam kết mạnh mẽ

7. Xây dựng hệ thống khách hàng trung thành

8. Xây dựng những nhà lãnh đạo xuất sắc

Bản đồ khởi nghiệp

Thế giới ngày nay & Sự thay đổi

Theo dõi tiến độ Core Plus

KINH DOANH BỀN VỮNG CÙNG GALAXY

Dự án khởi nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng hữu cơ, thiên nhiên của Mỹ.

Bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh, hãy xem

--> Ý tưởng kinh doanh vốn ít <-- 

CHIA SẼ MẠNG XÃ HỘI :
  • Youtube Chia sẽ qua youtube
  • Facebook Chia sẽ qua facebook
THÔNG KÊ TRUY CẬP :

Đang online : 1

Truy cập hôm nay : 35

Truy cập tuần này : 539

Tổng lượt truy cập : 725181